Vertakking Ekeren - Oude Landen

Als 2de grootste haven van Europa is de Haven van Antwerpen de belangrijkste motor in de Belgische economie. In Vlaanderen leven 155.000 mensen van de Haven, ofwel 8,2% van de werkende bevolking. In de gemeenten rond Antwerpen is dat zelfs tot 30% van de bevolking. De Antwerpse haven blijft groeien en dat is cruciaal voor de welvaart. Door deze groei wordt een belangrijke toename van de trafieken verwacht van en naar de haven. Het spoorverkeer is daarbij heel belangrijk en dient verder ontwikkeld te worden en te evolueren.

Capaciteitsprobleem oplossen

Door de jaren heen is de gelijkgrondse vertakking ‘Schijn’, die het spoorverkeer van het rangeerstation naar het binnenland leidt, volledig oververzadigd geraakt. Die vertakking vormt nu een flessenhals. De huidige situatie is onhoudbaar. Daarom wil Infrabel de gelijkgrondse vertakking Schijn vervangen door een ongelijkgrondse vertakking ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren. Deze nieuwe vertakking zal het capaciteitsprobleem oplossen.

Enerzijds wordt een ongelijkgrondse kruising gerealiseerd. Anderzijds worden ook een aantal nieuwe kunstwerken voorzien. Zo wordt er aan de Kloosterstraat een nieuwe brug gebouwd. Aan de Statiestraat wordt de oude brug vervangen door een nieuwe geluidsarme brug. Ter hoogte van de Prinshoeveweg wordt naast de bestaande brug, een nieuwe brug geplaatst.

Leefbaarheid centraal

Omdat de leefbaarheid in de Oude Landen centraal staat, worden bijkomende maatregelen genomen. De laatste nieuwe technieken qua geluidsdempende materialen zullen worden toegepast. Ter hoogte van de Oude Landen worden aan de oost- en de westkant bijkomende geluidsmuren geplaatst (zoals voorzien door onafhankelijke geluidsspecialisten in het Milieu Effecten Rapport – MER). Een speciale waterstudie voorziet in bijkomende maatregelen in verband met de waterhuishouding. Ter hoogte van de Oude Landen wordt er door Infrabel ook een natuurpark en een sportpark (in samenwerking met de stad Antwerpen) gerealiseerd. Meer informatie kan u vinden op de projectwebsite van Infrabel.