Verbinding N171 - N1

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een verbindingsweg tussen de N171 (Boniverlei) en de N1 (Mechelsesteenweg) in Kontich en Edegem. Die zal het doorgaande verkeer tussen de E19 en Kontich kanaliseren. Zo neemt de verkeersdruk op een aantal centrumstraten in Edegem en Kontich af, wat de leefbaarheid daar ten goede komt.

De verbinding N171-N1 is onderdeel van het zuidelijk locatiealternatief R11bis. Dat is één van de vier locatiealternatieven die onderzocht worden in het plan-MER voor de nieuwe gewestwegen A102 en R11bis. Zolang dat alternatief als redelijk wordt beschouwd (en dus wordt meegenomen in het plan-MER), is het niet zinvol de verbindingsweg an sich apart te bestuderen. Bijgevolg wordt die studie tijdelijk opgeschort. Als het zuidelijk locatiealternatief R11bis in het plan-MER voor de A102 en de R11bis zou wegvallen, start het Agentschap Wegen en Verkeer de studie voor de verbindingsweg weer op.

Kaart N171