Heraanleg E313

De E313/E34 tussen de Antwerpse ring en Ranst kent al jaren structurele verkeersproblemen. Er staan bijna dagelijks files en die drukte creëert vaak onveilige verkeerssituaties. Niet voor niets behoort dit stuk tot de gevaarlijkste snelwegdelen in Vlaanderen. Vooral het knooppunt in Ranst is problematisch als bottleneck: daar komen de E34 en de E313 met elk 2 rijstroken per richting samen op 1 snelweg met maar 3 rijstroken per richting.

Schema E313

Capaciteitsuitbreiding

De meest wenselijke oplossing voor de E313/E34 is een capaciteitsuitbreiding naar 2 x 5 rijstroken tussen Ranst en Wommelgem. Tussen Wommelgem en Antwerpen behoudt de snelweg zijn breedte van 2 x 3 rijstroken, aangevuld met een spitsstrook in elke richting.
De bijkomende rijstroken tussen Wommelgem en Ranst zullen de files en onveiligheid doen afnemen. Daarnaast zijn 5 rijsroken een voorwaarde om het geplande nieuwe bedrijventerrein bij de Q8-zone te kunnen ontsluiten via de snelweg. In 2011 startte het Agentschap Wegen en Verkeer een milieueffectenrapportage (MER) op om de impact van zo’n capaciteitsuitbreiding te onderzoeken.

Gefaseerde aanpak

De verbreding van de E313/E34 is afhankelijk van de timing van de aanleg van de A102 en de herinrichting van de R11. Als de A102 en de heringerichte R11 afgewerkt zijn voor de verbreding van de E313 kunnen er meteen 5 rijstroken tussen Wommelgem en Ranst gerealiseerd worden. Maar als de verbreding van de snelweg eerder uitgevoerd wordt dan de A102 en de herinrichting van de R11 krijgt de E313/E34 in een eerste fase 2 x 4 rijstroken tussen Wommelgem en Ranst. Later, na de ingebruikname van de A102 en de heringerichte R11, komt er dan in elke richting nog een vijfde strook bij. Zolang er geen 5 rijstroken zijn, is een aansluiting van het geplande nieuwe bedrijventerrein bij de Q8-zone niet haalbaar.

Schema E313

Schema E313

Waarom?

De capaciteitsuitbreiding zal de structurele files op de E313/E34 doen afnemen en de veiligheid vergroten. Er zijn 5 rijstroken nodig om het geplande nieuwe bedrijventerrein bij de Q8-zone via de snelweg te kunnen ontsluiten.

Wanneer?

De effecten van de uitbreiding worden bestudeerd in een milieueffectrapport (MER).  Publicatie van het definitieve milieueffectrapport (MER) in 2014.