ENA Wommelgem-Ranst

ENA staat voor Economisch Netwerk Albertkanaal en omvat alle ontwikkelingen rond het Albertkanaal met betrekking tot bedrijvigheid. Binnen het ENA bestaan er tal van initiatieven om bestaande bedrijventerreinen te vernieuwen of uit te breiden of om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk te maken. Ter hoogte van Wommelgem-Ranst wordt de locatiemogelijkheid onderzocht om een bedrijventerrein te ontwikkelen tussen het Albertkanaal en de E313/E34.  

In 2015 is het tien jaar dat rond het ENA werd gewerkt. Een overzicht van de bereikte resultaten vindt u in deze brochure.

Hiervoor heeft de Vlaamse regering beslist om te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van deze locatie, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezone en voor watergebonden bedrijvigheid (Albertkanaal).

Meer informatie over het ENA vindt u terug op de ENA website; of meer specifiek over dit project op de projectwebsite.